Odisam biedt dagopvang, hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang:

Onze schoolaanvullende dagopvang biedt ondersteuning en opvang buiten de schooluren. Dit omvat voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag en tijdens weekends en vakanties (beperkte capaciteit). We richten ons hierbij op het stimuleren van de ontwikkelingskansen van de jongeren, zonder schoolvervangend karakter.

Voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben om naar school te gaan of een voltijds schoolprogramma niet aankunnen, biedt Odisam schoolvervangende dagopvang aan. Binnen de schoolvervangende dagopvang wordt een programma op maat van de jongeren opgemaakt. De organisatie hiervan gebeurt in de leefgroep of in de dagbesteding (campus Ronse).