Hier vind je belangrijke informatie en documenten die essentieel zijn voor ons Multifunctioneel Centrum (MFC), waaronder het kwaliteitshandboek en het Individueel Dienstverlenings- en Opvolgingsplan (IDO). Deze documenten spelen een cruciale rol in het waarborgen van kwalitatieve zorg en ondersteuning voor onze gebruikers.

Door toegang te krijgen tot deze documenten, kun je een dieper inzicht krijgen in onze werkwijze en de zorg die we bieden.

Mocht je vragen hebben of meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!


Het IDO is een persoonlijk document dat voor elke individuele gebruiker wordt opgesteld. Het beschrijft de persoonlijke doelen, behoeften en ondersteuningsafspraken die worden gemaakt om deze doelen te bereiken. Het IDO wordt opgesteld in samenwerking met de gebruiker en zijn/haar ouders of vertegenwoordigers en dient als leidraad voor de geboden ondersteuning.


Het kwaliteitshandboek biedt inzicht in de procedures, richtlijnen en standaarden die we hanteren om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Het bevat onder andere informatie over onze missie, visie, kwaliteitsnormen, veiligheidsprocedures en klachtenbehandeling.

Het kwaliteitshandboek beschrijft de dienstverlening van MFC Odisam, en is vooral gericht op medewerkers. Gebruikers en hun context kunnen op eenvoudige vraag het kwaliteitshandboek digitaal ontvangen, of specifieke thema’s ervan.

In het kwaliteitshandboek vind je ook de manier waarop er een klacht kan ingediend worden.

Wil je meebouwen aan de kwaliteit van ons MFC? Wil je helpen om onze voorziening naar een hoger niveau te tillen? Je kan ons hierbij helpen door een suggestie in te dienen via dit formulier. Of ben je niet tevreden over de werking van de voorziening? Heb je bedenkingen bij een concrete handeling of beslissing van een medewerker van onze voorziening? Heb je vragen bij de zorgverlening? Dan kan je dit aankaarten en hierover eventueel een klacht indienen.