Bij Odisam vinden we het essentieel om onze gebruikers en hun ouders of vertegenwoordigers te betrekken en inspraak te geven. Samen leren we van elkaar en bouwen we aan de basis van ons Multifunctioneel Centrum (MFC).

Om deze betrokkenheid te waarborgen, hebben we verschillende overlegorganen opgericht. Deze organen vormen naast onze interne participatiestructuren de kern van ons beleid. Meer informatie hierover vind je hieronder.

 

  • Wie? Ouders of vertegenwoordigers van onze gebruikers.
  • Wat? Inspraak en informatie over het beleid en het concept van onze voorziening.

  • Wie? Alle jongeren van een zorgroep.
  • Wat? Bespreken van praktische zaken op zorggroepniveau zoals woensdagnamiddagactiviteiten, boodschappen, etc.

  • Wie? Jongeren uit alle zorggroepen
  • Wat? Bespreken van zorggroepoverstijgende thema’s en informatie en meepraten over het beleid van het MFC.