Odisam biedt pedagogische en psychosociale begeleiding, zowel mobiel als ambulant.

Begeleiding kan in verschillende vormen aangeboden worden, we bieden bijvoorbeeld contextbegeleiding, ADL-begeleiding, pedagogische en psychosociale begeleiding.

De begeleiding wordt steeds afgestemd op de doelstellingen vanuit het individueel handelingsplan (IHP) van de jongeren, met een focus op de ontwikkeling van de jongeren en de ondersteuning van de betrokken context.

Begeleiding kan in combinatie met verblijf, dagopvang of dagbesteding.