Een zijnsplek en een werkplek

In de dagbesteding werken we aan de hand van vier krachtige principes: “Ik hoor erbij”, “Ik doe het zelf”, “Ik kan het”, en “Ik doe het voor jou”. Deze principes komen voort uit de filosofie van de Circle of Courage, gebaseerd op de waarden van verbondenheid, zelfstandigheid, meesterschap en behulpzaamheid en zelfstandigheid. Deze waarden vormen de basis om een betekenisvolle omgeving te creëren, waarin jongeren naast individuele groei ook een diepe verbondenheid met elkaar en met de begeleiders ervaren. 

In de dagbesteding willen we enerzijds fungeren als een ‘zijnsplek‘, waar jongeren letterlijk kunnen ‘zijn’. Waar kan en mag stilgestaan worden om nadien terug vooruit te kunnen gaan, elk op zijn tempo. Een plaats die blijvend kansen biedt en waar we reflecteren en leren.

Anderzijds is de dagbesteding ook een ‘werkplek‘ waar we onder andere via atelierwerking, krachtgericht aan de slag willen gaan. Waar we via activiteit het zelfbeeld, geloof in eigen kunnen en de eigenwaarde willen versterken om zo hun waarde(n)vol plekje in de samenleving (terug) te kunnen innemen.