Wij bieden verblijf aan voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar die een bepaalde periode niet thuis kunnen wonen. We hebben leefgroepen voor jongens en meisjes met licht tot matige verstandelijke beperking, autisme of gedrag- en emotionele stoornissen (GES). 

Het aanbod wordt afgestemd op de zorgvraag. We streven ernaar om voor elk kind een plaats te creëren waar ze mogen zijn wie ze zijn. Het gezin en het netwerk van het kind wordt hierbij nauw betrokken.

Elke zorggroep biedt onderdak aan kinderen of jongeren met vergelijkbare behoeften. Het verblijf kan voltijds zijn, waarbij ze doorheen de week in het MFC blijven, eventueel aangevuld met weekends en/of vakanties. Het kan ook deeltijds zijn, waarbij ze max. 5 dagen per week aanwezig zijn. 

We streven ernaar elk kind te laten opgroeien in een warme en veilige omgeving. Daarom doen we ons uiterste best om een huiselijke sfeer te creëren die zo dicht mogelijk bij thuis aanvoelt.

Een huis weg van thuis.